کلینیک بتن آریا

تهیه و توزیع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان – آب بندی استخرها و مخازن، کاشت آرماتور و بولت

صفحه اصلی » محصولات » الیاف بتن پلی پروپیلن (Fibercap 12)

الیاف بتن پلی پروپیلن (Fibercap 12)


الیاف بتن پلی پروپیلن (Fibercap 12) به عنوان ماده افزودنی به منظوره کنترل جمع شدگی و ترک خوردگی و افزایش مقاومت کششی بتن به کار برده می شود . اين محصول با استانداردهاي ASTM C1116 مطابقت دارد.

موارد کاربرد

– سقف های کامپوزیت
– کف سازی پیاده رو، خیابان ، کف انبارها و سول ههای صنعتی
– را هها و عرشه پل ها ش
– پی دیوار سازه های زیرزمینی
– قطعات بتنی پیش ساخته و جداول
– سیلوهای بتنی
– لوله های سیمانی
– سازه های نگهدارنده آب و بتن ریزی سازه های ساحلی

خواص و اثرات

– پخش یکنواخت در مخلوط بتن و عدم زنگ زدگی
– مقاومت در مقابل شرایط اسیدی و قلیایی
– افزایش مقاومت بتن در برابر بارهای ضربه ای
– کاهش ترک خوردگی بتن
– افزایش مقاومت بتن در برابر آتش سوزی
– افزایش چسبندگی بتن به میلگردها
– افزایش استحکام در سطح بتن و افزایش مقاومت سایشی
– افزایش عمر سازه بتنی
– کاهش آب انداختگی بتن

 

الیاف بتن پلی پروپیلن (Fibercap 12)

الیاف بتن پلی پروپیلن (Fibercap 12)

 

شرح محصول

 

الیاف بتن پلی پروپیلن (Fibercap 12) به عنوان ماده افزودنی به منظوره کنترل جمع شدگی و ترک خوردگی و افزایش مقاومت کششی بتن به کار برده می شود . اين محصول با استانداردهاي ASTM C1116 مطابقت دارد.

 

شريط نگهداري

 

این محصول در شرايط انبارش استاندارد به مدت 5 سال قابل نگهداري مي باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 

مشخصات فنی الیاف بتن پلی پروپیلن

چگالی :0/91 gr/cm 3
دمای ذوب :165درجه سانتیگراد
ازدیاد طول :% 80 ≥
استحکام کششی :345 MPa ≤
مدول الاستیسیته :3/5 GPa ≤
طول الیاف :12 mm
قطر الیاف :35 Microns
ظرافت: 8 Denier

موارد کاربرد

 

– سقف های کامپوزیت
– کف سازی پیاده رو، خیابان ، کف انبارها و سول ههای صنعتی
– را هها و عرشه پل ها ش
– پی دیوار سازه های زیرزمینی
– قطعات بتنی پیش ساخته و جداول
– سیلوهای بتنی
– لوله های سیمانی
– سازه های نگهدارنده آب و بتن ریزی سازه های ساحلی

خواص و اثرات

 

– پخش یکنواخت در مخلوط بتن و عدم زنگ زدگی
– مقاومت در مقابل شرایط اسیدی و قلیایی
– افزایش مقاومت بتن در برابر بارهای ضربه ای
– کاهش ترک خوردگی بتن
– افزایش مقاومت بتن در برابر آتش سوزی
– افزایش چسبندگی بتن به میلگردها
– افزایش استحکام در سطح بتن و افزایش مقاومت سایشی
– افزایش عمر سازه بتنی
– کاهش آب انداختگی بتن

موارد ایمنی

 

اين ماده جزء دسته مواد خطرناك نیست ولي ميتواند بر روي پوست ايجاد حساسيت كند. براي كار با آن از دستكش و عينك مناسب استفاده کنید.