کاشت میلگرد و بلت در این مجموعه به چه صورت انجام میگردد؟

در این مجموعه “مقاوم سازی سازه های بتنی” از مرحله طراحی تا اجرا زیر نظر مهندسین متخصص

به صورت کاملا فنی و تخصصی انجام میگردد.

لازم به ذکر است که عملیات کاشت میلگرد و بلت، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد و

نیازمند اجرا،توسط نیروی متخصص را دارد.

نیروها و اکیپ های اجرای این مجموعه آموزشهای فنی و تخصصی لازم را دیده اند و

زیر نظر مهندسین ناظر مجموعه فعالیت خود را انجام میدهند.