دسته بندی مقالات

پروژه ها


ترمیم بتن دیوار برشی
کاشت میلگرد شیب کف استخر کرمان
کاشت بولت در بتن کرمان
ترمیم و آب بندی مخزن کرمان
اجرای استخر ورزشی در کرمان
کاشت میلگرد ستون کرمان
کاشت میلگرد دیوار برشی کرمان
کاشت میلگرد تیر در ستون کرمان
کاشت بلت سیرجان کرمان
کاشت میلگرد تیر پله کرمان
کاشت میلگرد فونداسیون شهرک صنعتی کرمان
کاشت بلت رفسنجان

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 13:00
جمعه
تعطیل