دسته بندی پروژه ها

اجرای استخر ویلایی خانگی کرمان

اجرای استخر ویلایی خانگی کرمان

محل پروژه کرمان 3 2 1 اطلاعات بیشتر کارفرما : آقای مهندس جعفری محل پروژه :کرمان، هفت باغ علوی، تیر هفتاد در حال حاضر در حال اجرا است و تا پایان اجرای سازه زیر نظر متخصصین کلینیک بتن آریا انجام شده است   رزومه ...

ترمیم بتن دیوار برشی

ترمیم بتن دیوار برشی

محل پروژه کرمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اطلاعات بیشتر کارفرما : مهندس بهشتی پور محل پروژه :کرمان ،بلوار شهید کازرونی ترمیم بتن دیوار برشی و ستون ها بااستفاده از مصالح ترمیمی شرکت کپکو رزومه قبلی:ترمیم سازه ...

ترمیم سازه های بتنی در کرمان

ترمیم سازه های بتنی در کرمان

رزومه ترمیم سازه های بتنی در کرمان برای اطلاع بیشتر از نحوه اجرایی ما کلیک کنید کلیک کنید ترمیم بتن دیوار برشیترمیم و آب بندی مخزن ...

کاشت میلگرد شیب کف استخر کرمان

کاشت میلگرد شیب کف استخر کرمان

محل پروژه ماهان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اطلاعات بیشتر کارفرما : آقای مهندس نگارستانیمحل پروژه :کرمان،ماهانکارفرما : آقای مهندس نگارستانیتعداد کاشت :80 عددنوع چسب مصرفی : St Fix رزومه قبلی:کاشت بولت در بتن کرمانرزومه بعدی:ترمیم سازه های ...

کاشت بولت در بتن کرمان

کاشت بولت در بتن کرمان

محل پروژه کرمان 1 2 3 اطلاعات بیشتر کارفرما : شرکت پخش دارویی هجرتمحل پروژه : کرمان، بلوار شهید صدوقیتعداد کاشت : 32 عددنوع چسب مصرفی : HILTI RE10 رزومه قبلی:ترمیم و آب بندی مخزن کرمانرزومه بعدی:کاشت میلگرد شیب کف استخر کرمان محل پروژه کرمان ...

ترمیم و آب بندی مخزن کرمان

ترمیم و آب بندی مخزن کرمان

محل پروژه کرمان 1 2 3 4 5 6 7 اطلاعات بیشتر کارفرما : شرکت در آب کرمان محل پروژه :کرمان ،مخزن ذخیره آب ناحیه صنعتی بهرمان استفاده از مش فایبر گلاس و پوشش های آب بند دو جزیی (Resincoat t11) جهت ترمیم وآب بندی این ...

اجرای استخر خانگی در کرمان

اجرای استخر خانگی در کرمان

محل پروژه رفسنجان 1 2 3 4 5 6 7 اطلاعات بیشتر کارفرما : آقای مهندس کرمیمحل پروژه :رفسنجان، خیابان ابوذر، کوچه 20  رزومه قبلی:اجرای استخر ورزشی در کرمانرزومه بعدی:ترمیم و آب بندی مخزن ...

اجرای استخر ورزشی در کرمان

اجرای استخر ورزشی در کرمان

محل پروژه رفسنجان 3 2 1 اطلاعات بیشتر کارفرما : آقای غلامیمحل پروژه :کرمان، رفسنجان، شهرک یادگار امام، باشگاه ورزشی جوان رفسنجان اجرای این استخر از صفر تا صد زیر نظر متخصصین کلینیک بتن آریا انجام گرفته.  مقاله قبلی:اجرای استخر ویلایی در کرمانمقاله بعدی:اجرای ...

اجرای استخر ویلایی در کرمان

اجرای استخر ویلایی در کرمان

محل پروژه رفسنجان 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اطلاعات بیشتر کارفرما : آقای دکتر اخلاقیمحل پروژه :رفسنجان، قاسم آباد مقاله قبلی:اجرای استخر آب درمانی کرمانمقاله بعدی:اجرای استخر ورزشی در ...

اجرای استخر آب درمانی کرمان

اجرای استخر آب درمانی کرمان

محل پروژه رفسنجان 1 2 3 4 5 6 اطلاعات بیشتر کارفرما :آقای دکتر یزدانیمحل پروژه :رفسنجان، بلوار امام رضا، کوچه 13 مقاله قبلی:رزومه اجرای استخر و جکوزی کرمانمقاله بعدی:اجرای استخر ویلایی در ...