• کرمان،بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 32 و 34
  • 03491011416
  • @clinc.beton

کاشت بلت مجتمع مس سرچشمه

محل پروژه ۱ مجتمع مس سرچشمه

اطلاعات بیشتر

اجرای عملیات کاشت بلت جهت نصب پلیت برای اجرای پله در قسمت ذوب مجتمع مس سرچشمه

کارفرما : شرکت فنی ومهندسی پارس جهد

تعداد کاشت : ۴۸ عدد

نوع چسب مصرفی (مورد تایید نظارت) : Memo chemمحل پروژه ۲ مجتمع مس سرچشمه

اطلاعات بیشتر
اجرای عملیات کاشت بلت گالوانیزه جهت نصب پلیت برای اجرای “تکیه گاه” جهت نصب دستگاه های تاسیسات
واقع در “قسمت ذوب مجتمع مس سرچشمه”

کارفرما : شرکت فنی ومهندسی پارس جهد

تعداد کاشت : ۱۶ عدد

نوع چسب مصرفی (مورد تایید نظارت) : Hilty Hy200-R

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =