• کرمان،بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 32 و 34
 • 03491011416
 • @clinc.beton

لیست قیمت افزودنی های بتن

توجه:

برای سفارش محصولات درخواست تولید تماس بگیرید ۰۹۱۳۱۹۱۴۹۸۸

 • ابر روان کننده بتن برپایه کربوکسیلات / SPC10
  ابر روان کننده بتن برپایه کربوکسیلات / SPC10

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
 • ابر روان کننده بتن برپایه کربوکسیلات / SPC10
  ابر روان کننده بتن برپایه کربوکسیلات / SPC10

  گالن ۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۲۸۲/۵۰۰ تومان
 • ابر روان کننده و زودگیر کننده بتن کربوکسیلاتی / SPCA10
  ابر روان کننده و زودگیر کننده بتن کربوکسیلاتی / SPCA10

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
 • ابرروان کننده و کندگیر کننده بتن / SPCR10
  ابرروان کننده و کندگیر کننده بتن / SPCR10

  گالن ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
 • ابر روان کننده بتن برپایه پلی کربوکسیلات اتر / SPC100
  ابر روان کننده بتن برپایه پلی کربوکسیلات اتر / SPC100

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۷۳۹/۰۰۰ تومان
 • ابر روان کننده و زودگیر کننده بتن / SPCA100
  ابر روان کننده و زودگیر کننده بتن / SPCA100

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
 • ابر روان کننده بتن و کاهنده قوی اب / SPCR100
  ابر روان کننده بتن و کاهنده قوی اب / SPCR100

  گالن ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۷۳۹/۰۰۰ تومان
 • فوق روان‌کننده بتن و کاهنده قوی آب / CapcoNorm SPC218
  فوق روان‌کننده بتن و کاهنده قوی آب / CapcoNorm SPC218

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۴۲۵/۵۰۰
 • روان کننده بتن-زودگیر کننده بتن / PG06A
  روان کننده بتن-زودگیر کننده بتن / PG06A

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۲۶۹/۰۰۰ تومان
 • روان کننده بتن وکاهنده آب / PG06N
  روان کننده بتن وکاهنده آب / PG06N

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۲۶۹/۰۰۰ تومان
 • الیاف پلی پروپیلن / Polypropylene
  الیاف پلی پروپیلن / Polypropylene

  کیسه ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱/۲۳۲/۰۰۰
 • الیاف بتن پلی استر / polyester
  الیاف بتن پلی استر / polyester

  کیسه ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۸۴۰/۰۰۰
 • ضدیخ بتن (زودگیر‌کننده بدون کلر) / CapcoSet NCl
  ضدیخ بتن (زودگیر‌کننده بدون کلر) / CapcoSet NCl

  گالن ۲۴ کیلویی / موجود

  ۲۱۵/۰۰۰ تومان
 • ضد یخ ملات حاوی یون کلر / CapcoFreeze Z1
  ضد یخ ملات حاوی یون کلر / CapcoFreeze Z1

  گالن ۲۴ کیلویی / موجود

  ۱۲۶/۰۰۰ تومان
 • زودگیر‌کننده بتن حاوی کلرید / CapcoSet Cl
  زودگیر‌کننده بتن حاوی کلرید / CapcoSet Cl

  گالن ۲۴ کیلویی / درخواست تولید

  ۱۲۲/۵۰۰ تومان
 • آب بند کننده بتن پودری / capcoproof WP
  آب بند کننده بتن پودری / capcoproof WP

  گالن ۲۰ کیلویی / موجود

  ۱۳۶/۰۰۰ تومان
 • آب بندکننده بتن مایع / CapcoProof WPL
  آب بندکننده بتن مایع / CapcoProof WPL

  گالن ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۴۴۸/۰۰۰ تومان
 • ژل میکروسیلیس با خاصیت روان ‏کنندگی بالا / HyperGel
  ژل میکروسیلیس با خاصیت روان ‏کنندگی بالا / HyperGel

  گالن ۲۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۲۵۵/۰۰۰
 • دوغاب میکروسیلیس / Silurry 500
  دوغاب میکروسیلیس / Silurry 500

  گالن ۲۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۱۰۶/۵۰۰
 • ژل میکروسیلیس بر پایه پلی کربوکسیلات / CapcoGel D
  ژل میکروسیلیس بر پایه پلی کربوکسیلات / CapcoGel D

  گالن ۲۵ کیلویی / موجود

  ۱۲۰/۵۰۰
 • حبابساز بتن / CapcoAir SLA
  حبابساز بتن / CapcoAir SLA

  گالن ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۵۱۰/۰۰۰
 • کندگیر کننده بتن / CapcoSet R
  کندگیر کننده بتن / CapcoSet R

  گالن ۲۰ کیلویی / درخواست تولید

  ۵۹۵/۰۰۰
 • ژل میکروسیلیس حاوی الیاف میکروسینتتیک / CapcoGel FD
  ژل میکروسیلیس حاوی الیاف میکروسینتتیک / CapcoGel FD

  سطل ۲۵ کیلویی / درخواست تولید

  ۱۴۹/۰۰۰