کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / محصولات / مواد شیمیایی ساختمان
 • آنی گیر نشتی سطوح بتنی (Watercut)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • الیاف پلی پروپیلن

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • پودر سخت کننده سطح بتن

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی(Resincoat)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • پوشش اب بند پلیمری ویژه (Resincoat T11)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • پوشش امولسیونی پایه نفت POB2000

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • پوشش امولسیونی قیری پایه آب PWB 1400

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • ترمیم کننده سطحی آب بند دو جزئی (Softcoat)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • ترمیم کننده سطحی بتن (Softcoat)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • ترمیم کننده سطحی ویژه (کاسماتیک)(Softcoat RP)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • چسب بتن Acrobond P40

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • چسب بتن Acrobond P50

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • چسب کاشت میلگرد Hilti RE 100

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • چسب کاشت میلگرد Hilti RE 500

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • چسب کاشت میلگرد Hilti RE 500 V3

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • چسب کاشت میلگرد HY 200

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده