کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / محصولات / افزودنی های بتن
 • آب بند کننده داخلی پودری ( Plastit wp )

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • آب بند کننده داخلی مایع ( Plastit wpl )

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • ابر روان کننده Carboxal HF5000

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  مشاهده
 • ابر روان کننده Carboxal SRTS50

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  مشاهده
 • تندگیر کننده (ضد یخ بتن فاقد یون کلر) ( Plastit NCL )

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • تندگیر کننده ملات غیر مسلح (ضد یخ حاوی یون کلر) ( Plastit CL )

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • حباب هوا ساز Aroten T704

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • روان کننده Octan N401

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • زودگیر کننده پودری Shotcrete L40

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • ژل میکروسلیس JS800

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • ژل میکروسیلیس با خاصیت آب بندی بالا Silica PCS 500

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • ضد یخ ملات IH-M

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • ضدیخ بتن Sahol AB370

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • فوق روان کننده ( Plastit SPN 215 )

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  مشاهده
 • فوق روان کننده بتن Lignor25

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  مشاهده
 • فوق روان کننده های بتن

  ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
  مشاهده