کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / محصولات / حباب هوا ساز Aroten T704

حباب هوا ساز Aroten T704


حباب هوا ساز Aroten T704

Aroten T704 مایع حباب هواساز در بتن می‌باشد،

که با ایجاد حباب‌های بسیار ریز در مخلوط بتن تازه خواص منحصر به فردی را در آن ایجاد می‌نماید.

حباب‌های ایجاد شده توسط Aroten T704 به‌ لحاظ

  • ریزی
  • دوام زیاد
  • مقاوم بودن در طول زمان
  • امکان حمل و اجرای بتن با حفظ خواص مورد نظر را

برای مجریان بتن فراهم می‌سازد.حباب هوا ساز  Aroten T704

این مواد در یک سر خود زنجیره‌ای بلند هیدروکربنی و در سر دیگر خود جزء قطبی دارند. یک سر قطبی تمایل دارد تا در آب قرار گیرد، اما سر دیگر (غیرقطبی) تمایل دارد در هوا قرار گیرد. این جهت‌گیری، حباب‌هایی که در طول فرآیند اختلاط وارد بتن می‌شود را پایدار می‌کند.