کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / محصولات / روغن قالب بر پایه نفتی GO500

روغن قالب بر پایه نفتی GO500


روغن قالب بر پایه نفتی GO500

روغن قالب بر پایه نفتی به منظور سهولت در رهاسازی قالب مورداستفاده قرار می گیرد و مانع ازچسبندگی بتن به قالب می شود.

این روغن های شیمیایی، یک لایه بسیار نازک روی سطوح قالب ها تشکیل می دهند.

همین موضوع باعث سهولت در جداسازی قالب از بتن می گردد.

مزایا

  • رنگ و شکل بتن حین خروج از قالب ثابت می ماند
  • عدم نیاز به اعمال ضربات
  • افزایش عمر قالب های بتن
  • سبب ایجاد آلودگی در سطح بتن نمی شودروغن قالب بر پایه نفتی GO500
  • افزایش عمر قالب های بتن
  • عدم نیاز به اعمال ضربات
  • سبب ایجاد آلودگی در سطح بتن نمی شود
  • رنگ و شکل بتن حین خروج از قالب ثابت می ماند