کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / محصولات / واتر استاپ هیدرو فیلی

واتر استاپ هیدرو فیلی


واتر استاپ هیدروفیلی، واتر استاپ هایی هستند که قابلیت متورم شدن را دارند و برای استفاده در اتصالات سازه ای توسعه یافته اند واتراستاپ ها ترکیبات هیدروفیلی هستند که برای عمل کردن در شرایط آب شور، آب آشامیدنی و آب زیر زمینی توسعه یافته اند.

واتراستاپ هیدروفیلی بر پایه لاستیک های مصنوعی می باشد و به عنوان یک عامل مانع نفوذ آب در درز های اجرایی با قابلیت متورم شدن بسیار بالا عمل می کند و شکل خود را در سیکل های متعدد تر و خشک شدن حفظ می کند. این واتراستاپ باید به صورت مکانیکی و به وسیله چسباندن باچسب و یا میخ و پیچ در جای خود ثابت نگه داشته شود.

 

افزایش طول               >%45 
مقاومت فشار هیدرواستاتیک ۱۰۰    M

 

تست تورم :

نمونه ها نتایج نمونه ها
آب آشامیدنی شیرین >%300
CaCl   ۵۰۰ ppm   آب حاوی >%200
آب دریا >%160

 

مشخصات فنی :

مشخصات                اندازه                               طول                   
     wph          ۱۰*۲۰  mm     رول های ۷۵ متری

محدودیت ها :

 

اگر پوشش بتن کمتر از ۷۵ میلی متر باشد، نصب نکنید.

بر روی سطوح یخ زده نصب نکنید.

در آب راکد نصب نکنید.

اتصالات :

همپوشانی نکنید. به سادگی اتصالات لب به لب را آماده کنید.

واتر استاپ های WPHبرای استفاده در اتصالات انبساطی در نظر گرفته نشده اند.

کاربرد ها :

–  اتصالات سازه ای

–   کلاهک های شمع

–  زیرزمین

–  قسمت های تحتانی سازه ها و فونداسیون ها

–   شمع های متقاطع و مجاور هم و شمع های صفحه ای

مزایا :

 

– نصب و راه اندازی آسان

– اتصال آسان

– تورم بالا

– عمل کردن در شرایط شور

– عمل کردن در آب زیر زمینی آلوده

– غیر سمیواتر استاپ هیدرو فیلی