کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / محصولات / چسب بتن Acrobond P40

چسب بتن Acrobond P40


چسب بتن Acrobond P40

Acrobond P40 مایعی غلیظ و شیری رنگ برپایه رزیـن های اصـلاح شده اکریلیکی می باشد.

ایـن ماده به عنوان یک ماده افزودنی پـیوند دهـنده و آب بندکننده ملات های سیمانی و بتن طراحی و تولید گردیده است.

این محصول به صورت آماده به مصرف تولید می شود و دارای خواص چسبانندگی استثنایی است،

به طوریکه باعث افزایش خاصیت پیوند کششی ملات تازه به ملات قدیمی می گردد.چسب بتن  Acrobond P40