• کرمان،بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 32 و 34
  • 03491011416
  • @clinc.beton

فروش مواد شیمیایی ساختمان

چسب های کاشت آرماتور و بلت

مصالح کف سازی

روغن قالب و عمل آورنده ها

ترمیم کننده های سطحی

گروت بر پایه سیمان و اپوکسی

چسب بتن و کاشی

آب بند کننده های سطحی

تخریب کننده بتن

تمییز کننده های مصالح ساختمانی و ابزار آلات