کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / مقالات / محاسبه طول عمق کاشت میلگرد در بتن (کاشت میلگرد در بتن-بخش سوم)

محاسبه طول عمق کاشت میلگرد در بتن (کاشت میلگرد در بتن-بخش سوم)


محاسبه طول عمق کاشت میلگرد در بتن

برای محاسبه طول عمق کاشت میلگرد می توان از اطلاعاتی که کارخانه های چسب کاشت میلگرد مثل شرکت معتبر هیلتی که به همراه چسب ، جداول و مشخصاتی برای اجرای انواع میلگرد هست استفاده کنیم.

که در جدول زیر مشخصات برای انواع قطرها مشخص شده است.

جدول مشخصات کاشت انواع میلگرد

جدول مشخصات کاشت انواع میلگرد

روش محاسبه دستی عمق کاشت میلگرد

در این روش برای محاسبه طول عمق کاشت میلگرد از فرمول طول گیرایی میلگرد در بتن استفاده میکنیم با این تفاوت که مقاومت مشخصه فشاری چسب جای گذاری می شود و می توان طول گیرایی را محاسبه کرد.

جدول فرمول طول میل مهاری

جدول فرمول طول میل مهاری

 

جدول مشخصات چسب کاشت میلگرد

جدول مشخصات چسب کاشت میلگرد

 

محاسبه دستی عمق کاشت میلگرد

محاسبه دستی طول عمق کاشت میلگرد

محاسبه دستی عمق کاشت میلگرد

دلایل متفاوت بودن عمق کاشت میلگرد

۱- ضرایب اطمینانی که در فرمول هست خیلی بالا در نظر گرفته شده است.

۲- طول مهاری که شرکت هیلتی در نظر گرفته با همین مقدار میلگرد به حد جاری شدن می رسد و نیازی به طول بزرگتر نیست.

۳- مقایسه طول مهاری دستی با شرکت هیلتی تقریبا ۲.۲ برابر هست که آیین نامه ها ضرایب بالا در نظر گرفته اند.

نتیجه گیری از نتایج آزمایش pull off  مهار کششی

– در صورت بیرون کشیده شدن میلگرد یا بولت از سوراخ، یکی از دلایل زیر حاکم خواهد بود.

عمق کاشت کم در نظر گرفته شده است.

اپوکسی مصرفی از کیفیت لازم برخوردار نیست.

– در صورت شکست مهار به همراه مخروط بتن مود شکست Break out  یا مود ترکیبی Break out و Pull out حاکم شده و  این بدان معناست که مقاومت کششی مهار کمتر از مقاومت گسیختگی فولاد است.

در صورت نیاز (به ویژه در صورت مطرح بودن بحث شکل پذیری) باید عمق کاشت افزایش یابد.

– در صورت وجود مهارها در فواصل نزدیک، بررسی گروه مهار از اهمیت ویژه برخوردار است و صرفا اتکا به نتایج آزمایش تک مهار مبنی بر کفایت سیستم مهار در بتن غیر قابل قبول می باشد.

– در صورت گسیختگی میلگرد یا بولت عمق کاشت برای تک مهار (نه برای گروه مهار) مناسب انتخاب شود.

 

قسمت دوم مقاله را می توانید در مقاله کاشت میلگرد در بتن-بخش دوم مطالعه کنید.

محاسبه طول عمق کاشت میلگرد در بتن (کاشت میلگرد در بتن-بخش سوم)