کلینیک بتن آریا

افزودنی های بتن، اسپیسر، واتر استاپ های پی وی سی

کلینیک بتن آریا / محصولات
 • آب بند کننده داخلی پودری ( Plastit wp )

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • آب بند کننده داخلی مایع ( Plastit wpl )

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • آنی گیر نشتی سطوح بتنی (Watercut)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • ابر روان کننده Carboxal HF5000

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  مشاهده
 • ابر روان کننده Carboxal SRTS50

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  مشاهده
 • ابر روان کننده های بتن

  ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
  مشاهده
 • افزودنی مایع دیر گیر کننده بتن

  ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
  مشاهده
 • الیاف پلی پرو پیلن

  ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
  مشاهده
 • الیاف پلی پروپیلن

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • پلی چیر

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
  مشاهده
 • پودر سخت کننده سطح بتن

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده
 • پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی(Resincoat)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • پوشش اب بند پلیمری ویژه (Resincoat T11)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • پوشش امولسیونی پایه نفت POB2000

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • پوشش امولسیونی قیری پایه آب PWB 1400

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مشاهده
 • ترمیم کننده سطحی آب بند دو جزئی (Softcoat)

  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  مشاهده