• کرمان،بلوار شهید صدوقی، بین کوچه 32 و 34
 • 03491011416
 • @clinc.beton

لیست قیمت اسپیسر بتنی و اسپیسر پلاستیکی

توجه:

برای سفارش محصولات درخواست تولید تماس بگیرید ۰۹۱۳۱۹۱۴۹۸۸

 • اسپیسر بتنی / mm 35-40-45-50
  اسپیسر بتنی / mm 35-40-45-50

  کارتن ۱۹۰ عددی / موجود

  ۱۲۲/۵۰۰ تومان
 • اسپیسر بتنی / 7.5cm
  اسپیسر بتنی / ۷.۵cm

  کارتن ۸۰ عددی / موجود

  ۸۸,۷۰۰ تومان
 • هاردچیر / HardChair
  هاردچیر / HardChair

  سایز میلگرد: ۳۲-۱۶ اندازه:۳۰mm /بسته بندی ۶۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۶۹/۰۰۰ تومان
 • هاردچیر / HardChair
  هاردچیر / HardChair

  سایز میلگرد: ۳۲-۱۶ اندازه:۵۰mm /بسته بندی ۵۰۰ عددی / موجود

  ۲۶۳/۰۰۰ تومان
 • هاردچیر / HardChair
  هاردچیر / HardChair

  سایز میلگرد: ۳۲-۱۶ اندازه:۷۵mm /بسته بندی ۳۰۰ عددی / موجود

  ۲۳۵/۰۰۰ تومان
 • ویلبار / WheelBar
  ویلبار / WheelBar

  سایز میلگرد: ۲۰-۱۴ اندازه:۳۰mm /بسته بندی ۵۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۵۰/۰۰۰ تومان
 • ویلبار / WheelBar
  ویلبار / WheelBar

  سایز میلگرد: ۲۰-۱۰ اندازه:۵۰mm /بسته بندی ۳۰۰ عددی / موجود

  ۲۱۲/۰۰۰ تومان
 • ویلبار / WheelBar
  ویلبار / WheelBar

  سایز میلگرد: ۱۶-۸ اندازه:۷۵mm /بسته بندی ۱۰۰ عددی / موجود

  ۲۱۷/۰۰۰ تومان
 • ویلبار / WheelBar
  ویلبار / WheelBar

  سایز میلگرد: ۳۲-۱۶ اندازه:۱۰۰mm /بسته بندی ۵۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۲۴/۰۰۰ تومان
 • فیکس پلیت / FixPlate
  فیکس پلیت / FixPlate

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۲۰mm /بسته بندی ۱۰۰۰عددی / درخواست تولید

  ۳۱۶/۰۰۰ تومان
 • فیکس پلیت / FixPlate
  فیکس پلیت / FixPlate

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۲۵mm /بسته بندی ۱۰۰۰عددی / درخواست تولید

  ۳۳۰/۰۰۰ تومان
 • فیکس پلیت / FixPlate
  فیکس پلیت / FixPlate

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۳۰mm /بسته بندی ۱۰۰۰عددی / درخواست تولید

  ۴۱۳/۰۰۰ تومان
 • فیکس پلیت / FixPlate
  فیکس پلیت / FixPlate

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۳۵mm /بسته بندی ۱۰۰۰عددی / درخواست تولید

  ۵۵۱/۰۰۰ تومان
 • فیکس پلیت / FixPlate
  فیکس پلیت / FixPlate

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۴۰mm /بسته بندی ۵۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۲۴/۰۰۰ تومان
 • فیکس پلیت / FixPlate
  فیکس پلیت / FixPlate

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۵۰mm /بسته بندی ۵۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۲۵/۰۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 20cm / بسته بندی ۸۰ عددی / درخواست تولید

  ۵۱۳/۰۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 25cm / بسته بندی ۴۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۷۹/۰۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 30cm / بسته بندی ۴۰ عددی / درخواست تولید

  ۳۰۲/۰۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 35cm / بسته بندی ۵۰ عددی / درخواست تولید

  ۴۰۶/۰۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 40cm / بسته بندی ۵۰ عددی / درخواست تولید

  ۴۳۳/۵۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 45cm / بسته بندی ۴۰ عددی / درخواست تولید

  ۳۷۰/۰۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 50cm / بسته بندی ۴۰ عددی / درخواست تولید

  ۳۹۲/۰۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 60cm / بسته بندی ۲۵ عددی / درخواست تولید

  ۲۷۴/۰۰۰ تومان
 • کاوربلت /CoverBolt
  کاوربلت /CoverBolt

  L 70cm / بسته بندی ۲۵ عددی / درخواست تولید

  ۳۰۲/۰۰۰ تومان
 • استاپر آر / Stopper R
  استاپر آر / Stopper R

  بسته بندی ۵۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۱۳۷/۵۰۰ تومان
 • استاپر دبلیو / Stopper W
  استاپر دبلیو / Stopper W

  بسته بندی ۵۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۳۳۱/۵۰۰ تومان
 • هدبار / HeadBar
  هدبار / HeadBar

  سایز میلگرد:۱۸-۱۲ اندازه:۳۰mm / بسته بندی ۵۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۵۲/۵۰۰ تومان
 • ماکسیچیر / MaxiChair
  ماکسیچیر / MaxiChair

  سایز میلگرد:۲۰-۱۰ اندازه:۲۵mm /بسته بندی ۱۰۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۴۰۳/۰۰۰ تومان
 • ماکسیچیر / MaxiChair
  ماکسیچیر / MaxiChair

  سایز میلگرد:۲۰-۱۰ اندازه:۳۰mm /بسته بندی ۱۰۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۴۲۵/۰۰۰ تومان
 • ماکسیچیر / MaxiChair
  ماکسیچیر / MaxiChair

  سایز میلگرد:۲۰-۱۰ اندازه:۴۰mm /بسته بندی ۷۵۰ عددی / درخواست تولید

  ۳۷۸/۰۰۰ تومان
 • ماکسیچیر / MaxiChair
  ماکسیچیر / MaxiChair

  سایز میلگرد:۲۰-۱۰ اندازه:۵۰mm /بسته بندی ۵۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۶۹/۰۰۰ تومان
 • کپ بار / CapBar
  کپ بار / CapBar

  سایز میلگرد: ۳۲-۱۶ /بسته بندی ۵۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۱/۳۳۹/۰۰۰ تومان
 • کپ بار / CapBar
  کپ بار / CapBar

  سایز میلگرد: ۱۶-۸ /بسته بندی ۱۰۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۱/۱۶۰/۰۰۰ تومان
 • فیکسچیر / FixChair
  فیکسچیر / FixChair

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۳۰mm /بسته بندی ۲۰۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۴۷۰/۵۰۰ تومان
 • فیکسچیر / FixChair
  فیکسچیر / FixChair

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۴۰mm /بسته بندی ۱۰۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۸۰/۰۰۰ تومان
 • فیکسچیر / FixChair
  فیکسچیر / FixChair

  سایز میلگرد: ۱۸-۶ اندازه:۵۰mm /بسته بندی ۱۰۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۳۲۵/۰۰۰ تومان
 • پلی چیر / PolyChair
  پلی چیر / PolyChair

  ۲۵/۳۰-۱۲۰ /بسته بندی ۱۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۲۰/۰۰۰ تومان
 • پلی چیر / PolyChair
  پلی چیر / PolyChair

  ۲۵/۳۰-۱۴۰ /بسته بندی ۱۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۳۴/۰۰۰ تومان
 • پلی چیر / PolyChair
  پلی چیر / PolyChair

  ۲۵/۳۰-۱۵۰ /بسته بندی ۱۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۲۴۱/۰۰۰ تومان
 • پاورچیر / PowerChair
  پاورچیر / PowerChair

  سایز میلگرد: ۳۴-۲۲ اندازه:۵۰mm /بسته بندی ۴۰۰ عددی / درخواست تولید

  ۵۲۳/۰۰۰ تومان
 • پاورچیر / PowerChair
  پاورچیر / PowerChair

  سایز میلگرد: ۳۴-۲۲ اندازه:۷۵mm /بسته بندی ۲۵۰ عددی / درخواست تولید

  ۴۹۰/۰۰۰ تومان